Autoškola Petr Znojmo

 u nás výcvk neprodlužujeme

nyní ve vlastní učebně

Aby Váš výcvik netrval nekonečné měsíce, přijímáme pouze omezený počet žáků. Volejte 732 334 977

adresa autoškoly: jubilejní park 1641/22, znojmo. přízemí rohového domu ulic Krátká a jubilejní park. vchod z ulice krátká !