Autoškola Petr Znojmo

současnou cenu udržíme po celý rok 2024

nyní ve vlastní učebně

Přihlaste se včas. V době letních prázdnin přijímáme omezený počet žáků. Informace 732 334 977

adresa autoškoly: jubilejní park 1641/22, znojmo. přízemí rohového domu ulic Krátká a jubilejní park. vchod z ulice krátká !