Autoškola Petr Znojmo

Informace

 • Pod dohledem zkušených učitelů a instruktorů  připravíme žáky k závěrečným zkouškám  tak, abyste dokázali samostatně ovládat automobil.  U NÁS NEBUDETE ABSOLVOVAT PRVNÍ JÍZDY V MĚSTSKÉM PROVOZU. Při prvních jízdách se na uzavřené výcvikové ploše učíme rozjíždět a zastavovat vozidlo. V dalších jízdách se budeme pohybovat v mírném provozu tak, abychom v další fázi výcviku byli připraveni k řešení složitějších dopravních situací ve městě. Našim cílem je vaše schopnost  ovládat vozidlo a bezpečná jízda.
 • ROZSAH VÝUKY sk. B, (individuální studijní plán):
 • 5 hodin výuky o provozu vozidel
 • 1 hodina výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny  teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení
 • ROZSAH VÝCVIKU sk. B:
 • VÝCVIK ŘÍZENÍ VOZIDLA JE PROVÁDĚN V PLNÉM ROZSAHU A NESMÍ BÝT  KRÁCEN ANI V ŘÁDU MINUT !
 • 28 hodin výcviku v řízení vozidla
 • 2 hodiny praktické údržby vozidla
 • 4 hodiny praktický výcvik  zdravotnické přípravy
 • Za příplatek je možno absolvovat výcvikovou jízdu po dálnici a v Brně.
 • VIP intenzivní výcvik  zahrnuje denní jízdy dle dohody s klientem a přednostní umístění k závěrečné zkoušce. Doba výcviku je do pěti týdnů. Cenu stanovíme s ohledem na požadavky  klienta.
 • Vybavíme Vás výukovými materiály od firmy Schroter, u které máme zaplacena  práva na užívání jejich online výuky. Vše najdete na www.autoskolapohodlne.cz. Pro přihlášení Vám poskytneme přístupové údaje k online výuce.
 •  NAŠE AUTOŠKOLA MÁ SILNÉ FINANČNÍ ZÁZEMÍ a je bez úvěrů, leasingů. Autoškola  je moderně vybavená.  Dokážeme sami bez dalších nákladů na třetí osoby vést účetní práce a řídit efektivitu podniku. PROTO UMÍME POSKYTOVAT SLUŽBY ZA DOSTUPNÉ CENY.
 • Pro řidiče, kteří si potřebují obnovit dovednosti v ovládání vozidla, nabízíme KONDIČNÍ JÍZDY.
 • Prosím, pozor na neomluvenou výcvikovou jízdu. Informace o omluvě z jízdy musí být doručena autoškole (sms, email) minimálně 4 hodiny před jízdou. Berme ohled na ostatní žáky autoškoly, kteří by v tomto čase mohli absolvovat výcvik. Za neomluvenou výcvikovou jízdu účtujeme poplatek ve výši 500,- Kč.
 •  Tyto stránky poskytují základní informace. Při osobním setkání na učebně autoškoly  probereme podrobnosti výuky, výcviku a individuální požadavky každého žáka.