Autoškola Petr Znojmo

Informace

 • Připravíme žáky k závěrečným zkouškám  tak, aby dokázali samostatně ovládat automobil.  U NÁS NEBUDETE ABSOLVOVAT PRVNÍ JÍZDY V MĚSTSKÉM PROVOZU. Při prvních jízdách se na uzavřené výcvikové ploše seznamujeme s ovládáním vozidla, učíme se rozjíždět a zastavovat vozidlo. V dalších jízdách se budeme pohybovat v mírném provozu tak, abychom v další fázi výcviku byli připraveni k řešení složitějších dopravních situací ve městě. Našim cílem je Vaše schopnost  bezpečně ovládat vozidlo a bezpečná  jízda s přehledem o dopravní situaci.
 • ROZSAH VÝUKY sk. B, (individuální studijní plán):
 • 5 hodin výuky o provozu vozidel
 • 1 hodina výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny  teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení
 • ROZSAH VÝCVIKU sk. B:
 • VÝCVIK ŘÍZENÍ VOZIDLA JE PROVÁDĚN V PLNÉM ROZSAHU A NENÍ NIKTERAK KRÁCEN.
 • 28 hodin výcviku v řízení vozidla
 • 2 hodiny praktické údržby vozidla
 • 4 hodiny praktický výcvik  zdravotnické přípravy
 • Za příplatek je možno absolvovat výcvikovou jízdu po dálnici a v Brně.
 • VIP intenzivní výcvik  zahrnuje  jízdy dle dohody s klientem a přednostní umístění k závěrečné zkoušce. Doba výcviku je pět týdnů. Cenu stanovíme s ohledem na požadavky  klienta.
 • Vybavíme Vás výukovými materiály od společnosti Schroter, u které máme zaplacena  práva na užívání jejich online výuky. Vše najdete na www.autoskolapohodlne.cz. Pro přihlášení Vám poskytneme přístupové údaje k online výuce.
 •  NAŠE AUTOŠKOLA MÁ SILNÉ FINANČNÍ ZÁZEMÍ, je bez úvěrů, leasingů. Autoškola  je moderně vybavená.  Dokážeme sami bez dalších nákladů na třetí osoby vést účetní práce a řídit efektivitu podniku. PROTO UMÍME POSKYTOVAT SLUŽBY ZA DOSTUPNÉ CENY.
 • Pro řidiče, kteří si potřebují obnovit dovednosti v ovládání vozidla, nabízíme KONDIČNÍ JÍZDY.
 • Prosím, pozor na neomluvenou výcvikovou jízdu. Informace o omluvě z jízdy musí být doručena autoškole (sms, email) minimálně 4 hodiny před jízdou. Berme ohled na ostatní žáky autoškoly, kteří by v tomto čase mohli absolvovat výcvik. Za opakovaně neomluvenou výcvikovou jízdu účtujeme poplatek ve výši 500,- Kč.
 •  Tyto stránky poskytují základní informace. Při osobním setkání na učebně autoškoly  probereme podrobnosti výuky, výcviku a individuální požadavky každého žáka.